א. העבודה - הטכניקה הבסיסית

העבודה טכניקה בסיסית

בהמשך יהיה אפשר לקרוא על העבודה הבסיסית של שיטת העבודה של ביירון קיטי. 

דפי משנה