החלום מכיל ממדי זמן רבים

    החלום מכיל זמן עבר, הווה, וגם עתיד אפשרי


החלומות שלנו עשויים לקפל בתוכם זמני חיים שונים. במישורים שונים

ממדים שונים שבהם ניתן לבקר בזמן החלום


דברים שקשורים להווה שלנו
  • הכוונה לחיים הנוכחיים שלנו,
  • כלומר לעבר הפרטי שלנו בחיים אלה

דברים שקשורים לעבר שלנו
  • הכוונה לגלגולים קודמים שלנו
  • הכוונה למשא הדורות שאנחנו סוחבים איתנו
  • הכונה לדמויות ארכיטיפיות והיסטוריה הנכללת בהיסטוריה האוניברסלית שלנו כבני אדם 
דברים שקשורים לעתיד שלנו
  • אפשרויות עתידיות שאפשריות עבורינו.

משמעות

אפשר להשתמש בזמנים השונים בחלומות שלנו על מנת להבין את העולם שלנו כיום ועל מנת לנווטו. 

אפשר לשאוב כוחות ממדים שונים מהעבר שלנו, וגם ממעתידים אפשריים.