מנוחה לעיניים

מנוחה לעיניים - שיפור ראיה  טבעי

מנוחה לעיניים היא אחת הדרכים המרכזיות לשיפור הראיה לפי שיטת בייטס. בהמשך יהיה אפשר לקרוא על כך יותר בדפי המשנה מצד שמאל.